Szkolenia z obsługi platformy Doskonaleniewsieci.pl

czwartek, 17 października 2013

 

W imieniu ORE zapraszamy na szkolenia poświęcone obsłudze platformy internetowej Doskonaleniewsieci.pl, przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Zajęcia są adresowane do osób zaangażowanych w realizacje projektów powiatowych, których celem jest pilotaż nowego systemu wspomagania szkół i przedszkoli. Zachęcamy do udziału również pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, które realizują zadania związane ze wspomaganiem szkół i tworzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

Żeby przejść do rejestracji na szkolenie kliknij tutaj