• Platforma doskonaleniewsieci.pl

  Platforma internetowa Doskonalenie w sieci jest narzędziem przygotowanym dla realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Powstała w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół

  Zobacz więcej

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że firma MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu Sp. k. jest Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie bezpłatnego cyklu 3-dniowych szkoleń, których celem jest przygotowanie pracowników systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego pełnienia funkcji koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, działających w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania szkół.

 

Cele szkolenia:

Celem 3-dniowego cyklu szkoleń jest przygotowanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego pełnienia funkcji koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, działających w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania szkół.

Uczestnicy szkoleń:

 1. Uzyskają wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania.
 2. Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej istotne ze względu na rolę i zadania koordynatora sieci.
 3. Rozwiną umiejętności związane z wyznaczaniem celów, planowaniem i wdrażaniem działań związanych ze współpracą i samokształceniem w ramach powstałych sieci.
 4. Rozwiną umiejętności związane z zarządzaniem, monitorowaniem oraz ewaluowaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Wartością dodaną szkoleń ma być wzrost świadomości uczestników w zakresie zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

 

W ramach szkoleń, zapewniamy:

 • nieodpłatny udział w 3-dniowym cyklu szkoleniowym, prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę trenerską;
 • materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe w postaci długopisów i notatników;
  możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji trenerskich, w formie mailowej, telefonicznej, bądź osobistej;
 • całodzienne wyżywienie oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia; obiad składa z zupy, dania głównego do wyboru (w tym danie wegetariańskie), deseru oraz kawy, herbaty, soków, wody; miejsce wydawania posiłków znajduje się w tym samym obiekcie, w którym odbywa się szkolenie, w oddzielnym pomieszczeniu niż sala szkoleniowa;
 • zakwaterowanie osobom, które zadeklarują chęć skorzystania z noclegu (najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia) z pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci dzień w obiekcie spełniającym standardy hotelu trzygwiazdkowego; obiekt znajduje się w tym samym miejscu, co sala szkoleniowa lub w odległości nie większej niż 500 m od sali szkoleniowej;
 • imienne zaświadczenia ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, osobom spełniającym warunki zaliczenia. 

 

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy do udziału w w/w szkoleniach.

                                                                                              Zespół MDDP Akademii Biznesu

 

stopka pokl ore ue

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.